Klauzula informacyjna.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w zależności od udzielonej zgody, zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

W momencie wysyłki formularza wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, przez Agencję Flipside zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Agencja Flipside z siedzibą we Wrocławiu przy ul B.Prusa 28, NIP 625-208-23-25.
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (ADO):
ADO: Dariusz Majewski
e-mail: darek@flipside.pl
tel.: +48 509 846 451

1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail, nr telefonu.
2.Dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Agencję Flipside , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Agencji Flipside, podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. obsługa prawna).
6. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od udzielonej zgody – do momentu udzielenia odpowiedzi, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail darek@flipside.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby administratora danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
© Copyright 2016 - Agencja Flipside - All Rights Reserved
phoneenvelopelocation-arrow linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram